Sales Contract

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI
Ünvanı:Trend Kitap Kırtasiye Turizm ve Eğitim İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti.

Vergi No: Çankaya Vergi Dairesi - 8590395731
Adresi: Kızılcaşar Mah. 30 Ağustos Cad. 2650 Sok. No:96/A İncek/ANKARA

Telefon/Fax: 0312 425 86 72
Email: bilgi@trendyayinevi.com 


1.2. ALICI

Adı Soyadı:

TC.No/Vergi No:
Adresi:
Telefon:
E-mail:


MADDE 2- KONU


2.1- İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.trendyayinevi.com alan adlı internet sitesinden veya mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün veya ürünlerin satışı ve teslimatı ve diğer hususlar ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirtilmesidir.

2.2- Alıcı, satıcının, unvan, adres, iletişim bilgileri, ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler, sözleşme şartları, “cayma” hakkı, KVKK kapsamındaki hakları, şikayet ve itirazını iletebileceği resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmet sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

2.3- ALICI tarafından verilen sipariş üzerine satıcı tarafından düzenlenen fatura (veya e-fatura) sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 

3.1- Sipariş verilen ürün/ürünlerin cinsi,adedi, türü, miktarı, modeli, rengi, ISBN No’su, satış bedeli,kargo bedeli ve alıcıya ait bilgiler satış faturasında belirtilmiştir. Ürünün niteliğine ilişkin üretici kaynaklı değişiklik bulunması durumunda SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


3.2- Teslimat, anlaşmalı kargo firması aracılığı ile ALICI tarafından sipariş oluşturulurken belirtilen adrese yapılacaktır. Eğer teslimat yapılması istenen adres kargo firmasının kapıya teslimat alanı dışındaysa kargonun ALICI tarafından geliş tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde şubeden bizzat teslim alınması gerekmektedir. 

3.3- ALICI tarafından sipariş oluşturulması ve ödeme ; kredi kartı, havale ve EFT yöntemiyle yapılması halinde kargo ücreti desi vb. kriterler üzerinden hesaplanıp (buraya kargo firması ile anlaşma yapılırsa orada belirlenen bedel de yazılabilir) sipariş toplam tutarına eklenmekte ve toplam tutar müşteri tarafından ödenmektedir. ALICI tarafından kapıda ödeme yöntemiyle verilen siparişlerde ise ayrıca kapıda ödeme ek hizmet bedeli de teslim anında ALICI’dan tahsil edilecektir. 

Sipariş, SATICI tarafından kargoya sevk ve teslim edildikten sonra ALICI’nın herhangi bir gerekçe göstermeden ve bildirimde bulunmadan kargoyu adresinde veya şubede teslim almaması durumunda ALICI, kargo ücreti ve varsa kapıda ödeme ek hizmet bedeli toplamını SATICI’ya ödemekle yükümlüdür. Daha önce tahsil edilen buna ilişkin bedeller iade edilmeyecektir.

3.4- ALICI tarafından banka havalesi/EFT yöntemiyle sipariş verilmesi durumunda en geç 7 gün içerisinde havale/EFT yapılacak aksi halde siparişler iptal edilecektir. Siparişlerin işlem ve sevkiyata alınma zamanı, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde alışveriş tutarının banka blokesinin onay aldığı, havale/EFT ile yapılan alışverişlerde ise bedelin SATICI’ya ait banka hesaplarına ulaştığı andan itibaren başlayacaktır. Havale/EFT yöntemiyle oluşturulan siparişlerde sipariş numarasının ALICI tarafından Havale/EFT açıklamasına yazılması gerekmektedir. Yine ALICI tarafından site üzerinden Havale/EFT bildirim formu doldurulacaktır. Havale/EFT yöntemiyle oluşturulan siparişlerde bankalar tarafından yapılacak her ad altındaki kesinti ve masraflardan ALICI sorumludur.

3.5- SATICI tarafından ürün listeleri belirli periyotlar halinde güncellenir. Bununla birlikte siparişe konu ürün/ürünler üretici/teminci kuruluşların stoklarında tükenmiş olabilir. Böyle durumlarda SATICI tarafından ALICI’ya parişinde belirttiği e-posta/telefon ile bilgi verilir ve ALICI tarafından siparişin iptali halinde ; siparişin kredi kartı ile yapılması durumunda ürün bedeli karşılığı bloke edilen tutar kaldırılır. Siparişin Havale/EFT yöntemiyle yapılması durumunda ise alınan tutar iade edilir. Sipariş sırasında Bankalar tarafından uygulanan havale masrafı vb. kesintilerden SATICI sorumlu olmayıp bedelin iadesi durumunda SATICI’nın banka hesaplarına geçen tutar iade edilecektir. Siparişte birden fazla ürün bulunması ve bu ürünlerden bir veya bir kaçının temin edilememesi halinde SATICI tarafından ALICI’ya siparişinde belirttiği e-posta/telefon ile bilgi verilecek ve temin edilemeyen ürünlere ilişkin iptal durumunda sadece bu ürünlere ilişkin tahsil edilen/bloke edilen bedel iade edilecektir. Bu ihtimalde SATICI kalan ürünler yönünden farklı bir sipariş kodu ile işlem oluşturarak temin ve teslimi gerçekleştirebilecektir. ALICI tarafından kabul edilmesi durumunda bedelin iadesi yerine site üzerinde kullanılabilecek aynı tutarlı hediye çeki de tanımlanabilir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER


4.1- ALICI, SATICI 'ya ait bilgileri, siparişe konu ürün/ürünlerin belirtilen temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri, cayma hakkı kapsamındaki hak ve sorumlulukları, KVKK kapsamındaki hak ve sorumlulukları ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.


4.2- SATICI, gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediği ya da şüpheli işlem tespit edilmesi durumlarında, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Bu hallerde ALICI’nın vermiş olduğu telefon/e-posta bilgilerinden ALICI’ ya ulaşır ve durumu bildirir. SATICI tarafından ALICI’ya ulaşılamadığı durumda siparişin yürürlüğe koyulması 15 (onbeş) gün süreyle askıya alınır. Bu süre zarfında da ALICI tarafından SATICI ile iletişime geçilmezse yahut şüpheli/problemli durum ortadan kaldırılmazsa SATICI tarafından sipariş iptal edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün/ürünler, siparişin SATICI’ya ulaşmasını müteakip yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI veya teslim adresi olarak gösterdiği yerdeki kişi/kuruluşa teslim edilir. Sözleşme konusu ürünlerin e-kitap olması halinde bu ürün/ürünler yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını müteakip yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI tarafından bildirilen e-posta adresine teslim edilir.


4.4- Siparişe konu ürün/ürünler, ALICI'dan başka bir kişi/kamu yada özel kuruluşa teslim edilmesi isteniyorsa, teslim edilecek kişi/kuruluşun isminin sipariş aşamasında belirtilmesi gerekli olup bu kişilerin kargo teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.


4.5- Sözleşmeye konu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen şekliyle ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir. ALICI, ürün/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ürün/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, kargoyu kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi taktirde sonradan kargodan kaynaklı bir sorun olduğu iddia edilemeyecektir.


4.6- Sözleşmeye konu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve kargo dâhil toplam sipariş bedelinin ALICI'nın sipariş oluştururken tercih ettiği kredi kartı,havale eft vb. ödeme şekli ile ödenmiş olması ve havale,eft yöntemlerinde ayrıca SATICI’ya gerekli bildirimin yapılmış olması şarttır. Sipariş oluşturulduktan sonra herhangi bir nedenle ürün bedeli tam olarak ödenmez, banka tarafından işlemin onaylanmaması yahut sonradan iptal edilmesi veya herhangi bir suretle satış bedelinin SATICI’ya ait banka hesaplarına geçmemesi halinde, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


4.7- Sözleşmeye konu ürün/ürünlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan uyuşmazlıklarla, kredi kartının yetkisiz kişilerce izinsiz,haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere gelebilecek taleplerle ilgili her türlü hukuki sorumluluk ve risk ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda teslimin gerçekleşmemesi veya buna bağlı olarak herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu durumlarda ALICI, ayrıca SATICI nezdinde doğmuş ve doğacak tüm zararları karşılamakla yükümlüdür.


4.8- ALICI tarafından, sipariş bedelinin ATM üzerinden kartsız işlem ile havale şeklinde ödenmesi halinde ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde SATICI ile iletişime geçerek iade yapılacak IBAN numarasını bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirim yapılana kadar herhangi bir iade yükümlülüğü bulunmamaktadır.


4.9- SATICI mücbir sebepler veya olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile sözleşmeye konu ürün/ürünleri süresi içinde temin veya teslim edemez ise, durumu ALICI'ya 3 gün içinde siparişte belirtilen mail adresi yoluyla bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini isteyebileceği gibi, iptali istenen ürün/ürünlerin aynı bedelli bir başka ürünle birebir değişimini, farkını ödemek suretiyle daha yüksek bedelli bir ürünle değişimini, ya da farkı iade alarak düşük bedelli bir ürünle ile değiştirilmesini isteyebilir. Yine ALICI, önceki haklarını kullanmayıp ürünlerin tesliminin mücbir/olağanüstü sebeplerin ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi hakkını da kullanabilir. İş bu son halde sipariş teslim süresi 30 günü aşacak olması durumunda ise sipariş iptal edilir ve alınan bedel yukarıda sayılan şartlar kapsamında iade edilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar en geç 14 gün içinde kendisinin bildireceği hesaba nakden ve tek seferde ödenir.


4.10- ALICI talep ve şikayetlerini yukarıda taraflar kısmında belirtilen SATICI adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilir ve siparişe konu ürünlerden arızalı olanları varsa garanti belgesi ile birlikte garanti şartları içinde bulunmakla gerekli onarımın yapılması için de SATICI'ya ait adrese kargo bedeli ödemeksizin gönderimde bulunabilir.


4.11- ALICI, siparişe konu ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti mülki sınırları dışında bulunmakta ise, siparişin teslim edileceği ülkenin yasal düzenlemeleri kapsamında tahakkuk ettireceği vergi vb. mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini aksi taktirde teslim edilmemeden kaynaklı SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını, ayrıca SATICI tarafından bu aşamaya kadar yapılan masrafları karşılayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.12- ALICI’nın teslimata ilişkin bildirdiği adresi SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının teslimat alanının dışında kalmakta ise ; ALICI, kargo firması tarafından sevkiyat öncesinde bilgilendirilmekle siparişini kargo firmasının sevk edildiği şubesinden bizzat teslim alacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI dilerse bu aşamada siparişi iptal edebilir. 


4.13- ALICI, e-kitap vb. satın aldığı dijital ürünlerin çalışması,yürütülmesi için gerekli ekipman,cihaz program ve yazılımın kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.14- ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü hukuka aykırı şekillerde kullanmayacağını veya üçüncü kişilere kullandırmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya aittir. Ayrıca üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.


4.15- ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin taraflar kısmında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.Adres değişikliğinin yazılı olarak karşı tarafa bildirilmesi gereklidir.


4.16- SATICI siparişi, yasaların öngördüğü şekilde irsaliyeli fatura eşliğinde kargoya teslim edecektir. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar TL olarak ifade edilmiştir. KDV oranları güncel mevzuata göre belirlenen oranlardır.

4.17- Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan tarafların iradesi ve kontrolü dışında  gelişen haller, mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların sözleşmeyle yüklendikleri edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, haklı nedenle tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır. 

MADDE 5- CAYMA HAKKI


5.1- ALICI, işbu sözleşmenin “Cayma Hakkı Kullanılmayacak Ürünler” başlıklı 6. Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya teslim alınacağını belirttiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 günlük süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

5.2- ALICI, cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürün/ürünleri işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI'ya altta detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin SATICI’ya ulaşmasını takiben SATICI bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 gün içinde SATICI cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ya iade edecektir. SATICI’nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, ALICI cayma hakkını kullanmak için 14 günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI’ya veya belirttiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilen ürünün/ürünlerin anlaşmalı kargo firmaları aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizin gönderilmesi ayrıca vergi mevzuatı gereğince fatura aslının da ürünle birlikte ibrazı ile ALICI tarafından SATICI’ya iadesi gerekmektedir.

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;
Adresi: Kızılcaşar Mah. 30 Ağustos Cad. 2650 Sok. No:96/A İncek/ANKARA

Telefon/Fax: 0312 425 86 72
Email: bilgi@trendyayinevi.com 


MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI'dan alış-veriş yapamaz. Tespit halinde SATICI tarafından sipariş iptal edilir.

MADDE 8- GİZLİLİK

ALICI tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI’ya bildirdiği bilgiler SATICI tarafından yasal yükümlülük halleri dışında 3. şahıslarla paylaşılmayacak veya açıklanmayacaktır. Adli ve idari soruşturma ve dava kapsamında makamların istediği bilgi ve belgeler mevcut ise gerektiğinde ilgili makama sunulabilecektir. ALICI, bu bilgileri kendisine ait diğer internet satış sitelerinde kullanması hususunda SATICI’ya izin vermiştir. 


https://www.trendyayinevi.com ’da kredi kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.


ALICI’ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya gönderilebilir, Alıcı bu izni SATICI’ ya verdiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 9- YETKİLİ MAHKEME


İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SATICI


Trend Kitap Kırtasiye Turizm ve Eğitim İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti.

Vergi No: Çankaya Vergi Dairesi - 8590395731
Adresi: Kızılcaşar Mah. 30 Ağustos Cad. 2650 Sok. No:96/A İncek/ANKARA

Telefon/Fax: 0312 425 86 72
Email: bilgi@trendyayinevi.comAlıcı, satıcının, unvan, adres, iletişim bilgileri, ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme ve teslimat şekli ile tedarik ve teslim sürelerine ilişkin esaslı tüm bilgiler, “cayma” hakkı, KVKK kapsamındaki hakları, şikayet ve itirazını iletebileceği resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin onayı verdiğini kabul ve beyan eder. https://www.trendyayinevi.com den alışveriş yapan kişi yukarıdaki tüm maddeleri elektronik ortamda okuyup, kabul edilip, teyit etmiş sayılır. Bu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.